Nuôi ong

Category

Kỹ thuật nuôi ong

Kỹ thuật nuôi ong

      Ở Việt Nam, nghề nuôi ong mật cũng đã có từ lâu. Ngày xưa, các cụ đã biết đưa ong từ rừng về nuôi trong nhà. Dùng thùng nuôi và kỹ..

Read more