Mật ong xuất khẩu

Raw Honey

Export

Mật ong xuất khẩu


Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

Sacarose                 : ≤  5%

Glucose + Fructose :  ≥ 65%

Độ ẩm                   :  ≤ 21%

pH                         : 4,3 – 5

Độ chua                 : (mg KOH/g) 0,9-1,9

Hàm lượng chất rắn không tan trong nước: ≤ 0,1%

Vi sinh vật trong giới hạn cho phép của BYT

Không có thuốc kháng sinh và thuốc bảo vệ thực vật

Quy cách đóng gói

220 lít / thùng phi.

Liên hệ